Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 166

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2014

Op een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) is op 15 november jl. een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5 variant vastgesteld. Het betreft hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), van het type H5N8. HPAI is bestrijdingsplichtig in de Europese regelgeving.

Met deze brief bericht ik u over deze besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen.

Monitoring en early warning

In Nederland worden op commerciële pluimveebedrijven met regelmaat monsters genomen, die worden onderzocht op vogelgriep (reguliere monitoring). Daarnaast bestaat er een systematiek waarbij dierenartsen bij bepaalde ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op vogelgriep, monsters inzenden voor onderzoek (early warning). Voor vogelgriep geldt een meldplicht bij een verdenking.

Afgelopen vrijdag 14 november jl. zijn van een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) monsters ingestuurd omdat de kippen ziekteverschijnselen hadden, die mogelijk wezen op vogelgriep. Gisteren werd duidelijk dat het de H5 variant van vogelgriep betrof en vanmorgen werd na laboratoriumonderzoek duidelijk dat het vogelgriepvirus op dit bedrijf de hoogpathogene variant is. Inmiddels is ook duidelijk dat het om het type H5N8 van het virus gaat. Dit is hetzelfde type als begin november in Duitsland is vastgesteld.

Maatregelen

Het RIVM geeft aan dat in zeldzame gevallen sommige virustypen overgaan van pluimvee op mensen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van direct en intensief contact met besmet pluimvee. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep, over het algemeen verloopt vogelgriep bij mensen mild. Om te voorkomen dat mensen die betrokken zijn bij de ruiming besmet raken worden beschermende maatregelen getroffen.

Het gaat om een legpluimveebedrijf met zes stallen met in totaal rond 150.000 legkippen. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Vandaag, zondag 16 november, is met de ruiming van het bedrijf begonnen. De kippen zullen op het bedrijf worden gedood en worden afgevoerd ter destructie. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht.

Vanwege het hoge besmettingsgevaar is vanaf zondag 16 november 2014, 11.30 uur een totaal vervoersverbod (standstill) voor onder meer pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en strooisel van pluimveebedrijven ingesteld. Voor gemengde bedrijven met een pluimveehouderijtak geldt dit vervoersverbod ook voor andere dieren en mest van andere dieren.

Naast het vervoersverbod is ook een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte in heel Nederland ingesteld en geldt een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Ook is er voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren ingesteld. Tenslotte is een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte van kracht. De verplichtingen gelden ook voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.

De Europese regelgeving schrijft voor dat er een 3 en 10 kilometer gebied wordt ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied). Op dit moment gelden in dit gebied dezelfde maatregelen als in de rest van Nederland.

In het 10 kilometer gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook worden contacten van het bedrijf onderzocht.

De komende dagen zijn erop gericht de oorsprong en verspreiding van het virus te achterhalen en verdere verspreiding te voorkomen.

Vanzelfsprekend zal ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma