Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428807 nr. 165

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2014

Op een pluimveebedrijf in Bruchem in de provincie Gelderland is op 13 maart 2014 een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5-variant vastgesteld. Het betreft waarschijnlijk laag pathogene aviaire influenza (LPAI). Het bedrijf heeft een pluimveestal met een uitloop. Op het bedrijf zijn ruim 10.000 legkippen gehuisvest. Met deze brief bericht ik u over deze besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen.

Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte bij vogels en pluimvee. Hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) is de meest ernstige vorm, deze gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee en verspreidt zich zeer snel. HPAI heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector. Daarnaast kan HPAI een risico voor de volksgezondheid vormen. HPAI is daarom bestrijdingsplichtig in de Europese regelgeving. LPAI is een mildere vorm met meestal slechts geringe ziekteverschijnselen. Omdat LPAI H5- en H7-varianten in pluimvee kunnen muteren naar een hoog pathogene vorm, zijn ook deze bestrijdingsplichtig.

Monitoring en early warning

In Nederland worden op commerciële pluimveebedrijven met regelmaat monsters genomen die worden onderzocht op vogelgriep (reguliere monitoring). Daarnaast bestaat er een systematiek waarbij dierenartsen bij bepaalde ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op vogelgriep, monsters inzenden voor onderzoek (early warning). Voor vogelgriep geldt een meldplicht bij een verdenking.

De monsters van dit bedrijf waren genomen in het kader van de reguliere monitoring. Deze monsters reageerden positief. Daarop zijn officiële monsters genomen door de NVWA en zijn deze onderzocht door het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Het CVI heeft de besmetting met H5 vandaag (13 maart 2014) bevestigd.

Maatregelen besmette bedrijf, beperkingsgebied en screening

De milde H5-variant is bestrijdingsplichtig. Het bedrijf zal daarom zo snel mogelijk worden geruimd. Er wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld. Bij het instellen van het beperkingsgebied wordt uitgegaan van natuurlijke grenzen, zoals wegen. Binnen dit gebied zijn acht andere pluimveebedrijven aanwezig. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Binnen het beperkingsgebied zijn de standaardmaatregelen van kracht, die worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Er geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen in principe 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma