Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328807 nr. 155

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 155 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 maart 2013

Op een pluimveebedrijf in Zeewolde, in de provincie Flevoland, is op 19 maart 2013 een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) vastgesteld. Het gaat, net zoals bij de uitbraak in Lochem vorige week, om de H7-variant en ook waarschijnlijk om de laag pathogene (milde) variant (LPAI). Het virus is gevonden in monsters die door de dierenarts van het bedrijf waren ingezonden omdat er in één van de stallen sprake was van een daling van de voederopname en de eierproductie. Ook was er een licht verhoogde uitval. Het betreft een biologisch legpluimveebedrijf met twee stallen, met een vrije uitloop en met in totaal ongeveer 24.000 legkippen.

In de directe omgeving van het besmette bedrijf bevinden zich geen andere pluimveebedrijven. Het dichtstbijzijnde pluimveebedrijf is een vleeseendenbedrijf op 2,2 kilometer afstand. Dit bedrijf heeft geen vrije uitloop.

Met deze brief informeer ik u over deze besmetting en de maatregelen die ik heb getroffen. Ook geef ik u aanvullende informatie over het vervolg van de uitbraak in Lochem.

Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte bij vogels en pluimvee. Hoog pathogene AI (HPAI) is de meest ernstige vorm, gaat gepaard met grote sterfte onder pluimvee en verspreidt zich zeer snel. HPAI heeft daarom grote gevolgen voor de pluimveesector. Daarnaast kan HPAI een risico voor de volksgezondheid zijn. HPAI is daarom bestrijdingsplichtig in de EU-regelgeving.

Laag pathogene AI (LPAI) is een mildere vorm met meestal slechts geringe ziekteverschijnselen. Omdat LPAI H5 en LPAI H7 in pluimvee kunnen muteren naar een hoog pathogene variant zijn deze eveneens bestrijdingsplichtig gemaakt.

Monitoring en early warning

In Nederland worden op commerciële pluimveebedrijven met regelmaat monsters genomen die worden onderzocht op vogelgriep (monitoring). Daarnaast bestaat er een systematiek waarbij dierenartsen bij bepaalde ziekteverschijnselen, die kunnen wijzen op vogelgriep, monsters inzenden voor onderzoek (early warning). Voor vogelgriep geldt een meldplicht bij een verdenking. De besmetting op dit bedrijf is gevonden via de early warning systematiek. Monsters afkomstig van dit bedrijf bleken positief voor AI.

Officiële monsters van het bedrijf, genomen door de NVWA, zijn onderzocht door het Centraal Veterinair Instituut, dat de besmetting met H7 op 19 maart 2013 heeft bevestigd.

Maatregelen besmette bedrijf, beperkingsgebied en screening op basis van Europese richtlijn 2005/94

AI H7, zowel de milde als hoog pathogene variant, zijn bestrijdingsplichtig. Alle kippen op het bedrijf zullen daarom op 20 maart 2013 worden gedood.

Het gebied in de omgeving van het besmette bedrijf is een pluimveearm gebied. Daarom wordt een beperkingsgebied met een straal van één kilometer rondom het besmette bedrijf ingesteld. In dit gebied zijn geen andere pluimveebedrijven.

Binnen het beperkingsgebied zijn de standaardmaatregelen van kracht, die altijd worden ingesteld bij een besmetting met een LPAI. Vanaf dinsdag 19 maart 2013 om 13.00 uur geldt er in een zone van ruim een kilometer rond het bedrijf in Zeewolde een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied liggen geen andere pluimveebedrijven.

Vervolg

Het beperkingsgebied en de daaraan gekoppelde maatregelen kunnen 21 dagen na de voorlopige ontsmetting worden opgeheven.

Uitbraak Lochem

Bij de LPAI-uitbraak in Lochem is nu ook door middel van laboratorium onderzoek vast komen te staan dat het de milde variant betreft. De onderzoeken op de drie bedrijven in de omgeving van het besmette bedrijf zijn afgerond. Op deze bedrijven is geen vogelgriep gevonden.

De voorlopige reiniging en ontsmetting van dit bedrijf heeft plaatsgevonden op 14 maart. Als er geen onverwachte ontwikkelingen zijn kan dit beperkingsgebied drie weken later worden opgeheven.

Relatie Lochem Zeewolde

De virussen die zijn gevonden in Lochem en Zeewolde zijn beide van de H7 variant. Er zal worden onderzocht of het echt hetzelfde virus betreft.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma