Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228807 nr. 136

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 136 MOTIE VAN HET LID ORMEL

Voorgesteld 19 april 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het Biologische en Toxine Wapenverdrag aandacht dient te besteden aan de mogelijkheid dat door wetenschappelijke ontwikkelingen nieuwe infectieuze agentia kunnen worden gecreëerd die niet op de lijst van dual use-goederen staan;

van mening dat verificatie, monitoring en controle van kennisinstituten en laboratoria waar mogelijk biologische en toxische wapens kunnen worden ontwikkeld, tot de taken van de Biological Weapons Convention (BWC) behoren;

constaterende dat er op dit moment geen internationaal verificatieregime voor biosecurity bestaat;

verzoekt de regering om, liefst in Europees verband, het initiatief te nemen om te komen tot een internationaal verificatiemechanisme voor biosecurity onder auspiciën van de Biological Weapons Convention (BWC),

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel