28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 132 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2012

Bij een vogelfok- en handelsbedrijf in Zuidwolde, Drenthe is op 23 februari 2012 een uitbraak van vogelgriep van de variant H5 vastgesteld bij zwanen. Het gaat om de laag pathogene, milde variant van Aviaire Influenza (AI). Op hetzelfde bedrijf werd in september 2011 een besmetting vastgesteld.

De besmetting is aan het licht gekomen door de zwanen te testen voor export.

Ik heb besloten de zwanen niet te ruimen. De Europese richtlijn biedt bij dit type houderijen die mogelijkheid. De maatregelen zijn dus gelijk aan die van september 2011 (TK 28 807, nr 129). Er wordt in perioden van 21 dagen gecontroleerd of de zwanen nog infectieus zijn. Het bedrijf blijft onder toezicht van de NVWA en kan pas worden vrijgegeven wanneer er geen virus meer wordt aangetroffen en ook de andere vogels op het bedrijf niet besmet blijken te zijn.

Rondom het bedrijf is een 1-km beperkingsgebied ingesteld. Er liggen geen pluimveebedrijven in dit gebied.

Omdat de zwanen worden gehouden als siervogels worden zij volgens de definities van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) niet als pluimvee gezien. Volgens de OIE-standaarden heeft deze uitbraak daarom geen effect op de AI-status van Nederland.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven