Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728753 nr. 43

28 753 Publiek-private samenwerking

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2016

Mede namens de Ministers voor Wonen en Rijksdienst, van Infrastructuur en Milieu, van Veiligheid en Justitie stuur ik u bijgaand de Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017 over het vergroten van de doelmatigheid van overheidsprojecten, in het bijzonder door inzet van de geïntegreerde contractvorm DBFM(O)1.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.