Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201028753 nr. 20

28 753 Publiek-private samenwerking

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2010

Mede namens de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Verkeer en Waterstaat, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Defensie wil ik uw Kamer informeren over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O).

Achterliggend aan deze brief treft u de DBFM(O) voortgangsrapportage 2010 aan.1 Deze sluit aan op de eerder aan uw Kamer verzonden voortgangsrapportages uit 2008, 2006, 2004 en 2002.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.