Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428750 nr. 59

28 750 Gemeentelijke herindeling

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2014

Bijgaand stuur ik u een afschrift van een adviesaanvraag die ik aan het Centraal Planbureau heb gedaan over de relatie tussen gemeentelijke herindeling en de opkomst bij verkiezingen1. De vragen die ik het CPB heb voorgelegd zijn:

  • Wat is de verhouding tussen omvang van de gemeente en het opkomstpercentage?

  • Wat is het effect van gemeentelijke herindelingen op het opkomstpercentage?

Met deze aanvraag geef ik invulling aan de toezegging aan uw Kamer, gedaan tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen gericht op gemeentelijke herindelingen per 2015 op 15 april 2014.

Het CPB heeft laten weten deze vragen te kunnen beantwoorden. Het CPB verwacht dat het onderzoek voor 1 november gereed kan zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl