28 750 Gemeentelijke herindeling

Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 januari 2012

In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 22 december 2011 om haar te informeren over de uitvoering van de motie Van Beek-Van Raak over gemeentelijke herindeling in de Krimpenerwaard (Kamerstukken II 2011/12, 28 750, nr. 35), deel ik u mede dat ik voornemens ben nog deze maand een werkbezoek te brengen aan deze regio om mij nader te laten informeren.

Over de wijze waarop ik verder zal gaan ten aanzien van het voorliggende herindelingsadvies van de provincie Zuid-Holland en de voornoemde motie zal ik de Tweede Kamer daarna informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Naar boven