Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228750 nr. 38

28 750 Gemeentelijke herindeling

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het regeerakkoord beoogt om «nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen»;

overwegende, dat het decentraliseren van rijkstaken naar gemeenten een versterking van de bestuurskracht op lokaal niveau vereist;

voorts overwegende, dat het voorgestelde beleidskader gemeentelijke herindeling daartoe de route van «intergemeentelijke samenwerking» expliciet openlaat;

tevens overwegende, dat het gevolg hiervan zal zijn dat gemeenten kiezen voor nieuwe bestuurlijke hulpstructuren in plaats van opschaling;

verzoekt de regering kritisch te zijn op de route om nieuwe «intergemeentelijke samenwerkingen» aan te gaan voor het uitvoeren van gedecentraliseerde rijkstaken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw