Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228750 nr. 34

28 750 Gemeentelijke herindeling

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN ORTEGA-MARTIJN EN VAN RAAK

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister een nieuw beleidskader gemeentelijke herindelingen aan de Kamer heeft gezonden;

overwegende, dat de minister heeft aangegeven bij lopende herindelingsdossiers zowel het oude als het nieuwe beleidskader te willen hanteren;

van mening, dat dit een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces niet ten goede komt;

verzoekt de regering lopende herindelingsdossiers te toetsen op basis van een en hetzelfde beleidskader en zodoende een eenduidig, zorgvuldig en transparant beleid te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Van Raak