Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228750 nr. 31

28 750 Gemeentelijke herindeling

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering heeft aangekondigd voorstander te zijn van één zogenaamde Randstadprovincie, bestaande uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland;

constaterende, dat de regering de betrokken provincies heeft gevraagd om voor 1 januari 2012 te onderzoeken op welke wijze de provinciale samenvoeging gerealiseerd kan worden;

verzoekt de regering te stoppen met initiatieven die leiden tot één Randstadprovincie bestaande uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Heijnen

Van Raak

Ortega-Martijn