Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328745 nr. 4

28 745
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met verbeteringen van uiteenlopende, voornamelijk uitvoeringstechnische aard (technische herziening WEB)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 30 januari 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden in artikel I de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In onderdeel A, punt 1, wordt in onderdeel 5° de zinsnede «tenzij anders blijkt;» op een nieuwe regel geplaatst.

II

In onderdeel CC wordt in artikel 2.3.5, eerste lid, «gezamenlijk aanvraag» vervangen door: gezamenlijke aanvraag.

III

In onderdeel NN wordt «onderwijsarbeidsmarkt» vervangen door: onderwijs-arbeidsmarkt.

IV

In onderdeel ZZZ wordt in het opschrift van artikel 10.2 een punt geplaatst na «Artikel 10.2».