Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028741 nr. 58

28 741 Jeugdcriminaliteit

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 3 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd onderzoek uit te zullen laten voeren naar de strafmaat voor jeugdigen;

constaterende dat met name de strafrechtelijke afdoening van delicten gepleegd door adolescenten nog altijd niet optimaal is;

verzoekt de regering, in de onderzoeksopzet naar de strafmaat ook mee te nemen de vraag op welke punten de aanpak van de jongvolwassenen verder kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Wijngaarden