28 741 Jeugdcriminaliteit

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 augustus 2019

Naar aanleiding van de procedurevergadering van 22 mei 2019 verzocht uw Kamer mij een reactie te geven op het rapport van de Kinderombudsman «Hoeveel nachtjes nog?». Bij deze doe ik u de reactie aan de Kinderombudsman d.d. 6 juni 2019 toekomen op twee rapporten van de Kinderombudsman («Hoeveel nachtjes nog?» en «Stop!») die mede namens de Minister voor Rechtsbescherming is verzonden1.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven