Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328721 nr. 9

28 721
Wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de verhuurde woonruimte)

nr. 9
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 februari 2003

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I wordt als volgt gewijzigd.

Onderdeel B vervalt en wordt vervangen door:

B. In artikel 229 lid 3 wordt een zin toegevoegd, luidende: De eerste zin is niet van toepassing indien de nalatenschap ingevolge artikel 13 van Boek 4 is verdeeld.

C. Artikel 244 komt als volgt te luiden:

Artikel 244

In afwijking van artikel 221 is de huurder van woonruimte niet bevoegd het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. De huurder van een zelfstandige woning die in die woning zijn hoofdverblijf heeft, is echter bevoegd een deel daarvan aan een ander in gebruik te geven.

D. In artikel 274 lid 2, aanhef, wordt na «bedongen» ingevoegd: dat.