Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328694 nr. 97

28 694 Verpakkingsbeleid

Nr. 97 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 6 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er slecht zicht is op internationale illegale afvalstromen, met name op illegale export van elektronica;

overwegende dat er bij export van elektronica slecht zicht is op het onderscheid tussen afval en producten bedoeld voor hergebruik;

constaterende dat veel elektronica wordt geëxporteerd door niet-gecertificeerde handelaren en inzamelaars;

verzoekt de regering, in Europees verband het initiatief te nemen tot ontwikkeling van regelgeving waarbij export van elektronische producten alleen toegestaan is door gecertificeerde handelaren;

verzoekt de regering tevens, het initiatief te nemen in het ontwikkelen van Europese regelgeving die voorziet in beter toezicht op export van elektronica, waarbij vooral beter toezicht is op het onderscheid tussen elektronisch afval en elektronische producten voor hergebruik, teneinde de illegale dumping van elektronisch afval een halt toe te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren