Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 605

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 605 MOTIE VAN DE LEDEN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS EN ZIENGS

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de jaarwisseling van 2020–2021 een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk wordt ingevoerd;

overwegende dat vuurwerkondernemers op een redelijke manier zich zouden moeten kunnen voorbereiden op dit verbod;

verzoekt de regering, in overleg te treden met vuurwerkondernemers om te komen tot een vorm van schadeloosstelling en de benodigde middelen daarvoor te vinden binnen de milieubeleidsartikelen van de begroting IenW;

verzoekt de regering tevens, de Tweede Kamer te informeren over de uitkomst en de oplossing voor 1 mei 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Ziengs