Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 599

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 599 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 5 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de handhaving van het verbod op illegaal vuurwerk, in het bijzonder het zware illegale vuurwerk, in de praktijk tekortschiet;

overwegende dat het uitbreiden van preventieve bevoegdheden de politie kan helpen in het effectiever handhaven van het verbod op vuurwerk;

roept het kabinet op, om te onderzoeken om, zeker ten aanzien van het zware illegaal vuurwerk, preventief fouilleren mogelijk te maken, en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Yeşilgöz-Zegerius

Kuiken

Van der Staaij