Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 587

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 587 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een gemeentelijke vuurwerkshow een feestelijke en veilige manier is om de jaarwisseling met elkaar te vieren;

verzoekt de regering, om met een representatief aantal gemeenten die willen meewerken aan het organiseren van een professionele vuurwerkshow, de jaarwisseling te evalueren op ongeregeldheden, vernielingen, bedreigingen, schoonmaakwerkzaamheden en de ervaren feestelijkheid van bewoners en bezoekers, de plaatselijke middenstand, handhavers en hulpverleners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol