Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 584

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 584 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer een omvattend onderzoek heeft ontvangen van de heer Van Buitenen over de vuurwerkramp in Enschede;

constaterende dat de Stichting Maatschappij en Veiligheid bereid is de Kamer advies te geven over de nadere lessen die uit de ramp moeten worden getrokken en of eerdere lessen in de praktijk zijn doorgevoerd;

vraagt de Stichting Maatschappij en Veiligheid om een specifieke projectomschrijving en een bijbehorende begroting te maken, waarna de Kamer een definitief besluit kan nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van der Staaij

Krol