Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 583

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 583 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat single-shotvuurwerk en zware vuurpijlen, ook als het gaat om de categorie F2, makkelijk misbruikt kunnen worden, waardoor er veel dreiging voor omstanders en hulpverleners ontstaat;

overwegende dat de vuurwerkbranche aangeeft dat single shots vooral in Nederland en in mindere mate in omliggende landen te koop worden aangeboden, maar ook dat er voor zware vuurpijlen inmiddels voldoende veilige alternatieven beschikbaar zijn;

verzoekt de regering, de regelgeving zodanig aan te passen dat single-shotvuurwerk en zware vuurpijlen verboden worden voor consumenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Den Boer

Dik-Faber

Kuiken

Wassenberg

Kröger