Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 582

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 582 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in geheel Europa, ten gevolge van uitvoering van de Europese SUP-richtlijnen, maatregelen worden voorbereid om plasticvervuiling door wegwerpproducten te verminderen;

overwegende dat in vuurwerk plastic wordt toegepast dat na ontbranding bijna onvermijdelijk in het milieu terechtkomt;

overwegende dat er dit jaar al meer dan 19.000 stuks plasticscherven en plasticrestanten van de zogenaamde categorie F1-vuurwerk/knalvuurwerk zijn vastgelegd door een kleine groep zwerfafvalrapers en dat deze plasticrestanten door heel het land en gedurende het hele jaar worden aangetroffen op straat en in de natuur;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe samen met de vuurwerkbranche het gebruik van plastic in vuurwerk en het aanbieden van vuurwerk waarin plastic is verwerkt kan worden tegengegaan, met in het bijzonder aandacht voor de categorie F1-vuurwerk, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger