Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 581

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 581 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij het afsteken van vuurwerk onder andere stikstofoxiden de lucht in worden geblazen;

overwegende dat na de PAS-uitspraak door de Raad van State nauwlettend gekeken moet worden naar de uitstoot van stikstofverbindingen;

constaterende dat de regering de hoeveelheid stikstofverbindingen die wordt uitgestoten bij het afsteken van vuurwerk nog niet in kaart heeft gebracht;

verzoekt de regering, het RIVM te laten onderzoeken hoe groot de uitstoot van stikstofverbindingen is bij het afsteken van vuurwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg