Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028684 nr. 580

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 580 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KRÖGER

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een advies over vuurwerk als belangrijkste maatregel voorstelt om een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te stellen;

constaterende dat dit advies wordt gesteund door onder meer de politie, het Genootschap van Burgemeesters, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Dierenbescherming, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het Oogfonds, politievakbonden, jeugdartsen, longartsen, patiëntenverenigingen, het Longfonds, de brandweer, verzekeraars, de Vogelbescherming en openbaarvervoerbedrijven;

constaterende dat de politie waarschuwt voor de complexe handhaving die het gevolg is van een willekeur aan lokale vuurwerkverboden;

verzoekt de regering, om het kopen en afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen met ingang van de jaarwisseling 2020–2021 te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Kröger