Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828684 nr. 534

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 534 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 530

Voorgesteld 26 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kracht van zwaar knalvuurwerk te vergelijken is met de kracht van een handgranaat,

overwegende dat er nauwelijks een markt is voor zwaar professioneel knalvuurwerk,

overwegende dat zwaar knalvuurwerk voornamelijk in handen komt van amateurs,

overwegende dat onder meer het originele Cobra-vuurwerk in Italië wordt gemaakt,

verzoekt de regering, het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een verbod op de productie van zwaar professioneel knalvuurwerk in EU-verband aan de orde te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Krol

Van der Staaij

Buitenweg