Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828684 nr. 532

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 532 MOTIE VAN DE LEDEN DEN BOER EN DIK-FABER

Voorgesteld 20 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de OVV nieuwe maatregelen worden ingevoerd met als doel de jaarwisseling veiliger te maken;

overwegende dat het maatschappelijk debat over het uit de handel halen van een deel van het legale vuurwerk gaande is;

verzoekt de regering, in 2019 een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar de effecten van de nieuw ingevoerde maatregelen, waarbij de adviezen van de OVV, de ervaringen van gemeenten en de politie en de voortgang van het maatschappelijk debat nadrukkelijk worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Den Boer

Dik-Faber