Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 450

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 450 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geen duidelijk beeld bestaat over de jaarlijks gemaakte kosten rondom de jaarwisseling met betrekking tot overlast, schade, milieuvervuiling, geweld tegen hulpverleners, zorgkosten en arbeidsongeschiktheid door blijvend letsel;

verzoekt de regering, alle kosten die met vuurwerk te maken hebben, ook die op de lange termijn, in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand