Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 449

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 449 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door het afsteken van consumentenvuurwerk;

overwegende dat de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers en dat de helft van de letsels veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk;

constaterende dat het kabinet de regels rond consumentenvuurwerk weliswaar heeft aangescherpt, maar dat artsen, burgemeesters en brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen, met als einddoel een verbod op consumentenvuurwerk, noodzakelijk zijn;

verzoekt de regering, toe te werken naar een verbod op consumentenvuurwerk uiterlijk in 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand