Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 448

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 448 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S.

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verschillende gemeenten de regering hebben gevraagd hun meer mogelijkheden te geven om vuurwerkoverlast aan te pakken;

constaterende dat is gebleken dat bij een verbod op vuurwerk en open vuren ook het geweld tegen politie en hulpverleners flink afneemt;

verzoekt de regering, gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen, al dan niet met uitzondering van specifieke afsteeklocaties, of ten minste pilots hiertoe op te starten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Tongeren

Klein