Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528684 nr. 447

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 447 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 1 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet om de vuurwerkoverlast aan te pakken, de afsteektijden heeft beperkt;

overwegende dat de grote steden hebben gepleit voor het nog verder beperken van de afsteektijden, van 23.00 uur 's avonds tot 01.00 uur 's ochtends, om schade en overlast van vuurwerk te verminderen;

overwegende dat ook na 18.00 uur nog een groot aantal mensen veilig naar buiten moet kunnen gaan en het verder beperken van de afsteektijden hiervoor noodzakelijk is;

verzoekt de regering, de afsteektijden verder te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand