Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328684 nr. 370

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 370 MOTIE VAN HET LID SCHOUW

Voorgesteld 12 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2012 meer dan zes op de tien burgemeesters te maken hadden met agressie en geweld, en dat dit aantal gestegen is ten opzichte van 2010;

constaterende dat in 2009 de fracties van SP, D66, PvdD, VVD en SGP een motie hebben gesteund om de regering te verzoeken, de financiële gevolgen van beveiligingsmaatregelen van burgemeesters onder de werkingssfeer van het Rijk te brengen;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar:

  • 1. de kosten van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters;

  • 2. de mogelijkheid om zowel de verantwoording als de financiering van beveiligingsmaatregelen voor burgemeesters onder de werkingssfeer van het rijksdomein te brengen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover voor het zomerreces van 2013 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw