Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328684 nr. 369

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 369 MOTIE VAN HET LID BOSMA

Voorgesteld 12 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met agressie en geweld tegen ambtenaren tevens de rechtsstaat wordt ondermijnd;

overwegende dat niet altijd aangifte wordt gedaan wanneer sprake is van agressie en geweld tegen ambtenaren, onder andere omdat de slachtoffers vrezen voor negatieve consequenties en/of zich niet voldoende gesteund voelen door hun werkgever;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat bij bedreiging dan wel agressie en/of geweld tegen ambtenaren altijd aangifte wordt gedaan door de werkgever,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosma