Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328684 nr. 368

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 368 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK C.S.

Voorgesteld 12 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat een minister met één mond spreekt;

verzoekt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn plannen voor ondersteuning van ouders bij de opvoeding van kinderen naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Van Toorenburg

Schouw