Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228684 nr. 331

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2011

Hierbij zend ik u het onlangs door het College vastgestelde en door mij goedgekeurde «Perspectief op 2015»1, waarin het Openbaar Ministerie (OM) zijn visie op de strafrechtelijke handhaving voor de komende jaren presenteert. «Perspectief op 2015» concentreert zich op de vernieuwingen die het OM de komende jaren wil doorvoeren. Centrale gedachte in «Perspectief op 2015» is dat het optreden van het Openbaar Ministerie pas maatschappelijke betekenis heeft als de gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Het strafrecht is daarbij repressief van aard, ingebed in een bredere aanpak.

Geheel in overeenstemming met de beleidsagenda uit de V en J begroting 2012 benoemt «Perspectief op 2015» drie thema’s waarin bovenstaande visie zijn uitwerking krijgt:

  • 1. Criminaliteit die de (integriteit in de) samenleving ondermijnt (ondermijning).

  • 2. Criminaliteit met grote impact op het slachtoffer (high impact crime).

  • 3. Criminaliteit waar burgers en bedrijven in hun buurt last van hebben (wijkgerelateerde criminaliteit).

Verder gaat «Perspectief op 2015» in op de bedrijfsvoering van het OM en op de relatie van het OM met zijn omgeving.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.