28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2011

Zoals u bekend is de aanpak van overvallen een van mijn topprioriteiten voor deze kabinetsperiode. Overvallen zijn schandalige, brutale delicten met enorme impact op de slachtoffers.

Het vorige kabinet heeft voor de aanpak van overvallen de Taskforce Overvallen ingesteld, waarin publieke en private partijen verenigd zijn. Door de Taskforce zijn sinds de start in 2009 diverse maatregelen in gang gezet. Dit begint zijn vruchten af te werpen; in 2010 is het aantal overvallen met 11% gedaald (2572) in vergelijking met 2009 (2898).

Deze daling is nog lang niet genoeg en ik ga deze kabinetsperiode, samen met de Taskforce Overvallen, de aanpak verder intensiveren. Mijn doelstelling is om het aantal overvallen in de komende vier jaar in elk geval onder het niveau van 2006 te brengen. Ook moet het aantal daders dat werkelijk wordt bestraft in die tijd verdubbelen naar minstens 32%. Daartoe moet het ophelderingspercentage stijgen naar ten minste 40%. Door middel van intensief toezicht en nazorg wil ik het percentage overvallers dat binnen twee jaar recidiveert terugbrengen naar 40%.

In aansluiting hierop hebben de private partijen in de Taskforce Overvallen (Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, Transport en Logistiek Nederland) zich gecommitteerd aan een verhoging van het percentage bedrijven dat preventieve maatregelen tegen overvallen neemt, tot ten minste 85% in 2014.

De heer Aboutaleb, voorzitter van de Taskforce Overvallen, heeft mij begin februari 2011 een ambitieus actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit aangeboden dat mij gaat helpen in het realiseren van mijn doelstellingen (bijlage 1).1 Dit actieprogramma is gebaseerd op het onderzoek «Overvallen in Nederland» van professor Fijnaut (bijlage 2) en bevat ruim 100 acties en maatregelen die nodig zijn om het aantal overvallen terug te dringen.1

De politie heeft onderzoek verricht naar het fenomeen woningovervallen, om een gerichte aanpak op dit ernstige fenomeen te kunnen ontwikkelen (bijlage 3).1 De bestrijding van woningovervallen neem ik integraal mee in deze aanpak.

De uitvoering van het actieprogramma vindt plaats in nauwe samenwerking met en geadviseerd door de publieke en private partners uit de Taskforce Overvallen en overige partners uit bedrijfsleven en overheid.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven