28 676 NAVO

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

De vaste commissie voor Defensie heeft mij 25 april jl. verzocht de Kamer op de hoogte te stellen van de laatste rapportage die Defensie aan de Navo heeft gestuurd over de wijze waarop Nederland uitvoering geeft aan de VN-Veiligheidsraadresolutie 1325. De rapportage wordt uw Kamer binnen twee weken toegezonden.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven