Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428663 nr. 60

28 663 Milieubeleid

Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2014

Hierbij bied ik u, conform toezegging in de brief Modernisering Milieubeleid1, de brief aan de Eerste Kamer getiteld «Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden», in afschrift aan2.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

TK-brief Modernisering Milieubeleid, Kamerstuk 28 663, nr. 55, 10 maart 2014

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl