28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer

Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 90

Voorgesteld 8 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale veiligheid in het OV gediend is met een landelijk toegepast data-analysesysteem, waarin politie en alle vervoerders samenwerken,

verzoekt de regering om in aanvulling op de lopende maatregelen en in overleg met de streekvervoerders, de stadsvervoerders, de NS en de diensten van politie en justitie, te komen tot één landelijk werkend en geïntegreerd data-analysesysteem waarbinnen de zogenaamde ABC-data gedeeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Belhaj

Van Helvert

Naar boven