28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer

Nr. 88 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VAN HELVERT

Voorgesteld 2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat personeel in het openbaar vervoer niet altijd de problemen rondom sociale veiligheid meldt;

overwegende dat daardoor problemen onbekend blijven en (daarom) niet aangepakt worden;

verzoekt de regering, in overleg met de openbaarvervoersector een plan op te stellen zodat alle problemen rondom sociale veiligheid in het openbaar vervoer veilig gemeld kunnen worden en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Helvert

Naar boven