Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228638 nr. 86

28 638 Mensenhandel

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat slachtoffers van mensenhandel zich verzekerd weten van veilige opvangvoorzieningen, maar dat er nog steeds lang niet altijd voor alle slachtoffers waarvoor het nodig is in een dergelijke opvang voorzien kan worden;

overwegende dat het tekort aan veilige opvangvoorzieningen nijpender wordt naarmate het aantal bekend geraakte slachtoffers van mensenhandel toeneemt;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de te verwachten vraag naar veilige opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel op de korte, middellange en lange termijn, maatregelen te nemen om te allen tijde te kunnen voorzien in de behoefte aan veilige opvangvoorzieningen en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Arib

Berndsen

Gesthuizen

Schouten

Van der Staaij