Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228638 nr. 85

28 638 Mensenhandel

Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 12 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uitstapprogramma's een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de drempel voor prostituees om te stoppen;

constaterende dat de regering heeft ingezet op een warme overdracht van de uitstapprogramma's voor prostituees aan gemeenten;

constaterende dat in Rotterdam 100 vrouwen op een wachtlijst staan en met het stoppen van de subsidie uit de Regeling Uitstapprogramma's Prostituees het aantal opvangplaatsen is gereduceerd van 128 naar 30;

verzoekt de regering, de Kamer voor de volgende begroting te informeren over de wijze waarop, in overleg met de betrokken gemeenten en organisaties, de continuïteit van positief geëvalueerde uitstapprogramma's wordt gewaarborgd met voldoende opvangplaatsen zonder wachtlijsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Van der Staaij