Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928638 nr. 169

28 638 Mensenhandel

Nr. 169 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meisjes die weglopen uit jeugdzorginstellingen het risico lopen om slachtoffer van mensenhandelaren te worden;

overwegende dat de commissie-Azough in 2014 belangrijke aanbevelingen heeft gedaan om de samenwerking tussen politie en jeugdzorg te verbeteren zodat meisjes zo snel mogelijk worden teruggevonden;

overwegende dat deze aanbevelingen nog steeds actueel zijn;

verzoekt de regering, om de uitvoering van de aanbevelingen van het Actieplan aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel van de commissie-Azough te intensiveren, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg