Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928638 nr. 167

28 638 Mensenhandel

Nr. 167 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gemeenten nog steeds geen beleid hebben ten aanzien van de signalering en bestrijding van mensenhandel;

overwegende dat sommige gemeenten wel werk hebben gemaakt van het formuleren van beleid voor de aanpak van mensenhandel, maar dit nog lang niet voldoende is;

overwegende dat de VNG bezig is met de ontwikkeling van een handreiking voor de aanpak van mensenhandel;

verzoekt de regering, samen met de VNG en gemeenten een kader te formuleren waar een gemeente aan dient te voldoen om te kunnen spreken van een gemeente die alert is op de aanpak van mensenhandel en bij het opstellen van dat kader in overleg te treden met de VNG;

verzoekt de regering tevens, gemeenten erkenning te geven indien zij voldoen aan dit kader, bijvoorbeeld in de vorm van een keurmerk, en hierbij ook te kijken naar ervaringen in het Verenigd Koninkrijk, en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Segers

Van Wijngaarden