Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928638 nr. 166

28 638 Mensenhandel

Nr. 166 MOTIE VAN HET LID KUIK C.S.

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet mogelijk is de aanpak van mensenhandel te versterken zonder barrières op te werpen voor klanten die seks kopen van minderjarigen;

constaterende dat het programma Samen tegen Mensenhandel weinig aandacht besteedt aan de klant, dat succesvolle vervolging beperkt plaatsvindt, dat een uniform vervolgingsbeleid ontbreekt en dat tevens onduidelijk is wat er precies van een potentiële klant kan worden verwacht om te verifiëren of iemand minderjarig is;

verzoekt de regering, in gesprek te treden met de politie, het OM, de Nationaal Rapporteur en ngo's om de knelpunten en mogelijkheden inzake het ontmoedigen en vervolgen van klanten die seks kopen van minderjarigen in kaart te brengen;

verzoekt de regering, een pakket van maatregelen te formuleren om de klant die seks koopt van minderjarigen te ontmoedigen, en de Kamer hierover voor het einde van 2019 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Segers

Van Wijngaarden

Van der Staaij