Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728638 nr. 148

28 638 Mensenhandel

Nr. 148 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat meer dan de helft van de prostituees weleens of vaak denkt aan uitstappen en dat ongeveer de helft van de prostituees niet weet waar men hiervoor terechtkan;

overwegende dat volgens de rapporten «Prostitutie in Nederland anno 2014» en «Prostitutie in Nederlandse gemeenten» (2014) slechts 6% tot 11% van de gemeenten aandacht heeft voor het thema «uitstappen» en er geen aanwijzingen zijn dat dit aantal inmiddels substantieel is toegenomen;

van mening dat het belangrijk is dat gemeenten actief beleid voeren om bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor uitstapprogramma's en hier ook concreet invulling aan geven;

verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeentebesturen een beleidsvisie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Volp

Van Toorenburg

Segers