Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728638 nr. 147

28 638 Mensenhandel

Nr. 147 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de aanpak van mensenhandel om goede internationale politiesamenwerking vraagt, in het bijzonder met bronlanden;

overwegende dat Nederland hiertoe een vaste politie-liaison officer in Boekarest heeft;

voorts overwegende dat zijn meerwaarde voor politie, OM, KMar en Inspectie SZW al volop is gebleken, bijvoorbeeld door de significante toename van onderzoeken, de verbeterde samenwerking met politie en justitie in Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Moldavië en bij het starten van strafrechtelijk onderzoek in verband met arbeidsuitbuiting;

constaterende dat de Nationaal Rapporteur Mensenhandel op 27 januari 2016 een brief heeft gestuurd, waarin ze wijst op het «onmiskenbare belang van een vaste liaison officer» in Boekarest en deze «van groot belang» acht «om de aanpak van mensenhandel in deze landen met kracht doorgang te laten vinden»;

verzoekt de regering om, ook na 2017 een vaste politie-liaison officer in Boekarest aan te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Volp

Van der Staaij

Van Toorenburg

Kooiman