Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728638 nr. 146

28 638 Mensenhandel

Nr. 146 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 27 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Rotterdamse politie op grond van onderzoek door de regionale recherche, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel (CPM) een bestuurlijk signaal heeft afgegeven dat maatregelen nodig zijn om rijscholen en instructeurs die rijlessen aanbieden in ruil voor seks, aan te kunnen pakken;

voorts constaterende dat onder meer het CBR en autobrancheorganisatie BOVAG de overheid hebben opgeroepen om actie te ondernemen tegen dergelijke rijbewijsprostitutie;

overwegende dat de overheid volgens de regering nu weinig kan doen aan dit soort vormen van ruilseks;

verzoekt de regering, tot een wettelijke regeling te komen waarmee rijbewijsprostitutie wordt verboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Kooiman

Van Toorenburg

Van der Staaij