28 638 Mensenhandel

Nr. 138 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136

Voorgesteld 8 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de aangescherpte informatievoorziening duidelijk is gemaakt dat het niet is toegestaan om via websites reclame te maken om vraag en aanbod rond draagmoederschap te stimuleren en bijvoorbeeld via sociale media openbaar te maken dat men een draagmoeder zoekt;

verzoekt de regering, te bevorderen dat er, zonder afbreuk te doen aan het opportuniteitsbeginsel, daadwerkelijk opsporing en vervolging plaatsvindt wanneer er aanwijzingen voor overtreding van de strafrechtelijke bepalingen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Segers

Arib

Naar boven