28 638 Mensenhandel

Nr. 135 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 2 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat algemeen wordt erkend dat aan draagmoederschap in het buitenland grote risico's kleven;

van mening dat in de praktijk het risico van dwang en uitbuiting van vrouwen in landen als India en Oekraïne zeer groot is;

verzoekt de regering, in het beleid en in de informatievoorziening nadrukkelijk uit te gaan van ontmoediging van draagmoederschap uit landen waar onvoldoende wettelijke waarborgen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Segers

Arib

Naar boven